Logopeda

Idź do spisu treści

Menu główne

mgr Beata Nowak, logopeda Wałbrzych
Korygowanie wad wymowy
Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.
Ukończyłam studia pedagogiczne, oraz podyplomowe logopedyczne.
Kontakt telefoniczny: 504573303

Mowa jest jedną z najważniejszych umiejętności spośród tych, które posiada człowiek. Pozwala mu uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym, poznawać otaczający świat, dzielić się emocjami. Prawidłowy rozwój mowy umożliwia dziecku nie tylko lepsze poznanie rzeczywistości, ale przede wszystkim wpływa na kształtowanie jego osobowości. Dlatego wszelkie zakłócenia, nieprawidłowości związane z językowym funkcjonowaniem powinny być jak najwcześniej wykryte i usunięte - by zminimalizować ich negatywne oddziaływanie na całościowy rozwój dziecka.


 
 

Kiedy do logopedy:

  • gdy roczne dziecko nie wypowiada prostych wyrazów czy onomatopei,

  • do 18 miesiąca życia nie pojawią się pierwsze słowa, nazywające elementy otoczenia (osoby, przedmioty itp.), gdy dwulatek nie buduje wypowiedzi dwuczłonowych,

  • gdy około 2, 5 roku dziecko nie posługuje się zdaniami,

  • gdy dziecko nie rozumie poleceń, pytań kierowanych do niego,

  • gdy dziecko nieprawidłowo realizuje głoski (brak danej głoski, zamienianie jej na inną, zniekształcanie - np. przez wsuwanie języka między zęby),

  • gdy dziecko nawykowo oddycha buzią,

  • gdy do 4. roku życia dziecko używa neologizmów, nie przyswaja wyrazów, którymi posługuje się otoczenie,

Jeśli obserwuje się brak oczekiwanych rozwojowo (charakterystycznych dla danego wieku dziecka) umiejętności, należy jak najszybciej rozpocząć terapię, nie wolno liczyć na to, że rozwój nastąpi samoistnie.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego